Phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số góp phần cải cách hành chính

 - Ngay từ đầu năm 2022, công tác cải cách hành chính (CCHC) được lãnh đạo UBND xã quan tâm, chỉ đạo thường xuyên. Đặc biệt là công tác xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Điều này thể hiện qua các cuộc họp giao ban hàng tháng, quý và qua việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cục, vụ, đơn vị phối hợp tốt với Văn phòng để thực hiện đầy đủ các nội dung về CCHC.

Để thực hiện CCHC, lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên quán triệt, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai kế hoạch, nhiệm vụ CCHC. Xác định CCHC phải tiến hành đồng bộ từ khâu xây dựng thể chế gắn với cải cách các thủ tục hành chính, tổ chức sắp xếp bộ máy theo vị trí việc làm, phát huy có hiệu quả nguồn lực con người và tài chính, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

UBND xã đã ứng dụng dụng công nghệ thông tin và triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Lắp đặt đường truyền internet, đường truyền WAN, xây dựng hệ thống trang thiết bị wifi cho Trụ sở, triển khai các mua sắm hệ thống thiết bị đáp ứng cơ bản nhiệm vụ trong xây dựng chính quyền số.

Cán bộ, công chức UBND xã đã thực hiện chữ ký số trên phần mềm quản lý văn bản. 100% cán bộ, công chức có hòm thư công vụ và chứng thư số.

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 27
  • Trong tuần: 260
  • Tất cả: 32610
Đăng nhập
         

UBND XÃ KHÁNH PHÚ - HUYỆN YÊN KHÁNH

Địa chỉ: Thôn Phú Tân, xã Khánh Phú