TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GẮN LIỀN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số, Khánh Phú còn gặp một số hạn chế, khó khăn, như thói quen sử dụng hồ sơ giấy, đến nộp hồ sơ trực tiếp của người dân vẫn còn phổ biến, chỉ làm theo cách thức truyền thống là nộp hồ sơ trực tiếp; thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán của người dân chậm thay đổi, nhất là nhóm người cao tuổi; tâm lý sợ mất an toàn do những thông tin trái chiều gây mất niềm tin cho người dân; khả năng tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế. Tất cả những điều này đã ảnh hưởng lớn đến việc đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến.

 

Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở hạ tầng mạng trên địa bàn còn hạn chế, kết nối internet yếu và chậm nên gây khó khăn trong việc nâng cao số lượng người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Khó khăn về nguồn nhân lực trong chuyển đổi số, nhất là yêu cầu phải có công chức chuyên trách (hiện nay đa phần là kiêm nhiệm).

 

Để thực hiện có hiệu quả việc cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số trong thời gian tới, tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính cấp, xác định chuyển đổi số và cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động của địa phương. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng lên nhận thức của cán bộ, công chức và tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Đồng thời, tiếp tục theo dõi đánh giá sự hài lòng của người dân, lắng nghe ý kiến người dân để có cơ sở khách quan cho việc cung ứng dịch vụ công đảm bảo lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

 

Địa phương sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ theo hướng tích hợp chia sẻ, dùng chung dữ liệu và tài khoản, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng dịch vụ; xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật để phủ sóng thông tin di động nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp kết nối internet sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; tổ công nghệ số cộng đồng; đề án thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số…/.

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 33
  • Trong tuần: 524
  • Tất cả: 27167
Đăng nhập
         

UBND XÃ KHÁNH PHÚ - HUYỆN YÊN KHÁNH

Địa chỉ: Thôn Phú Tân, xã Khánh Phú